Jubileums brosjyre:

155 Śr
160 Śr

Glassmagasinet Øgrey

Har lange tradisjoner i Egersund. Firmaet har vært i samme familie siden 1847. For øvrig samme år som Egersund Fayancefabrik ble etablert. I over155 år har firmaet, alltid med familienavnet Øgrey i firmanavnet, drevet sin virksomhet gjennom såvel gode, som dårlige tider. Gunnar Tønnesen Øgrey, f. 1827, gift med Ingeborg Børildsdatter Kjelland f. 1832, begynte som krambugutt hos sin senere svoger Ole Kjelland. Ole Kjelland bygde og holdt til i Kirkegt. 1. Etter noen år der dro han med farbroren Mathias på fiske til Kinn. Farbroren «blev» (omkom) på fisket. Gunnar kom hjem med en fortjeneste på 100 dalar. Det var på den tiden mange penger, og dette var startkapitalen for hans firma G. T. ØGREY. Forretningen ble etablert i Storgaten 23. Gunnar var en framsynt mann. Han var ikke redd for å gå nye veier. Antakelig som den første i Egersund, skiftet han til store speilglassruter i sin butikk, i stedet for de vanlige smårutene. Flere mente da at Gunnar var blitt stormannsgal, men det varte ikke lenge før det ble vanlig i de fleste butikkene. Ellers var Gunnar en svært engasjert museums mann og bildet hans henger der.

Sønnen, Børild Kjelland Øgrey, begynte i sin fars forretning. Etter noen år sammen med faren overtok han i 1895. Børild flyttet forretning til nabohuset, Storgaten 21. Her drev han forretningen til 1902. Da flyttet han igjen, nå til Elvegaten 10. Elvegaten var på den tiden i byens utkant. Det var Storgaten og Strandgaten som var de sentrale gatene. Flyttingen var derfor ingen suksess, selv om lokalene var større. Børild arbeidet tungt, og i 1907 gjorde han som så mange andre på den tiden, han dro til Amerika. Børilds kone Ingeborg Theodora Øgrey (f. Endresen) drev forretningen videre. Under Ingeborgs ledelse, godt hjulpet av barna som etter hvert vokste til, utviklet hun forretning videre. I 1917 overtok hun sin families hus, og forretning i Storgaten 34. Her hadde stefaren Isak Tengesdal drevet forretning siden 1877. Begge forretningene, både på Børilds og Ingeborgs side ble dermed slått sammen. Under Ingeborgs ledelse ble firmanavnet: I. Th. Øgrey. Det å komme tilbake til Storgaten var gunstig, og butikken ekspanderte betydelig. Dette skjedde i de samme lokalene som Glassmagasinet Øgrey fortsatt er i.

Sønnen Isak Tengesdal Øgrey begynte i butikken i 1920. I 1927 overtok han driften. Fra å være en assortert butikk med det meste fra kolonial til kjøkkenutstyr, seletøy og tresko, ble den nå mer strukturert. Forretningen ble betydelig utvidet og egne avdelinger ble etablert. Varespekteret ble også utvidet. Lerviken var på dette tidspunkt gradvis blitt utfyllt. Området ble stadig mer sentralt, med et pulserende liv omkring brannstasjonen, Eikunda, Friestad, håndverkere og andre aktiviteter. Den gamle sjøbua ned mot Lerviken ble derfor ominnredet fra lager til butikk. Ny inngang til de nye avdelingene og lager ble bygget. I 1962 ble butikken igjen betydelig utvidet. Dette etter at gårdsplassen var blitt utbygget. I gårdsplassen var det fram til krigen blant annet hestestall for firmaets kunder. Så gratis «kundeparkering» var ikke noe ukjent begrep på denne tiden heller.

I 1962 begynte sønnen Ingard Thor Øgrey i firmaet. Han overtok i 1967. Den positive utviklingen og ekspansjonen fortsatte, og en videre spesialisering ble gjennomført. I 1974 ble den gamle sjøbua ned mot Lerviken revet, og nybygg i 3 etasjer ble reist. Naboeiendommen Storgaten 36 ble kjøpt i 1979, og sammenbygget med Storgaten 34. Det samme ble Storgaten 32. Dette skjedde i 1992. Denne eiendommen ble revet og gjenoppbygget til ett lokale sammen med de to andre byggene. Gjenoppbyggingen ble gjort i bygningsstil fra begynnelsen av 1800-tallet. I anledning firmaets150 års jubileum ble også de to andre byggene restaurert. De er også tilbakeført til stilarten fra omkring 1800-tallet. Noen av de her gjengitte bilder har vært grunnlag for denne tilbakeføringen. Alle byggene har fått en funksjonell butikkfasade i stil med den opprinnelige. Inngangspartiene og den nyutviklede baldakinen er inspirert av de opprinnelige inngangspartier og markiser som var vanlig i Egersund på den tiden. I 2002 feiret butikken 155-års jubileum. Her kan du laste ned Jubileums brosjyre (Pdf 2,20 Mb)

Varespekter

Hvilke varer Gunnar T. Øgrey hadde i butikken når han startet for over 155 år siden, vet vi ikke. Vi kan anta at det først og fremst var dagligvarer og forbruksvarer for den fiske- og jordbruks relaterte befolkningen i Egersund og distriktet. Forretningen kan nok sammenlignes med en god gammeldags landhandel. Etter hvert utviklet dette seg, og på slutten av 1800-årene ble innslaget av kjøkkenutstyr og produkter for hus og hjem større. De eldste bildene viser klart hva varespekteret da besto av. Det viser også notabøkene. Her kan vi se hva som ble levert bl.a. til Egersund Kommune og Egersund Kirke. Våre eldste bevarte regnskapsbøker går tilbake til 1893. Spesialiseringen gikk videre selv om krigstida skapte store problemer. Utstillingene bar også preg av dette. De besto ofte av reklameplakater og tomme esker.

Etter krigen, da varetilgangen ble bedre, kom egne avdelinger med kolonial, glass og keramikk, leketøy og kjøkkenutstyr. Denne utvikling har gått videre til dagens butikk som har enda mer spesialiserte avdelinger.

Disse er:

GLASSMAGASIN, PARFYMERI, CITYBAG, LEKER, BABY og HOBBY.

Glassmagasinet Øgrey
Storg. 32-36
4370 Egersund
Tel: 51 46 19 00
Fax: 51 46 19 01
E-post: glassmagasinet@ogrey.com